Pobyt s pejsky

Po letošní zimně jsme se ale rozhodli, že již nebude možnost pobytu s pejskem na naší chatě a to především díky nezodpovědnosti některých majitelů psů. Několikrát se nám stalo, že majitele po snídaní nechají pejska na pokoji, jdou lyžovat nebo na výlet a vrátí se v odpoledních hodinách, kdy na pokojích (kde jsou koberce) nacházejí psí výkaly a rozkousané zařízení pokoje. V našich silách pak není možné ve stanoveném čase pokoj uklidit a připravit pokoj pro další klienty, kteří následně nastupují na pobyt.  Problémem je samozřejmě také venčení pejsků v zimním období, kdy v okolí chaty je běžně metr sněhu, velký vítr a není možné ve večerních hodinách chodit s pejsky na procházky a důsledně je venčit.

V rámci pobytů jsme upozorňovali, že není možné vodit pejsky do jídelny a to nejen z hygienických důvodu, ale také z ohleduplnosti k ostatním ubytovaným hostům, kteří nemusí být k volnému pohybu psů naklonění a můžou mít např. obavu o zdraví svých děti a i tento zákaz byl často porušován...